fbpx

Handelsbetingelser

 

Gældende pr. 01.10.2019. 

 

June Andersen
Avenida de Barcelona 47, 3D
20014 San Sebastián

VAT ID nummer: ES X8130424Q

 

 

KONTAKT
Kontakt: hej@juneandersen.dk

 

FORBEHOLD
Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

 

RETTIGHEDER
Alt indhold og materiale i June Andersens hjememside er beskyttet af copyright, og enhver form for kopiering, citering og videregivelse af indholdet er ulovligt.

 

Det betyder, at indholdet ikke må benyttes i f.eks. studie-, journalistisk eller øvrigt øjemed, heller ikke i anonymiseret form. June Andersen har alle rettighederne til indholdet..

 

Det er ikke tilladt at sælge, videresende eller kopiere indholdet, forære det væk eller på anden måde videregive produktet, hverken privat eller kommercielt.

 

Det er naturligvis tilladt at videresende nyhedsbreve og andet gratis indhold fra June Andersen, som er offentligt tilgængeligt.

 

Alle rettigheder tilhører udelukkende June Andersen. Dette uanset om der er tale om fysiske, live eller digitale produkter. Du må kun bruge produktet til eget brug – ikke videregive eller sælge det til andre. Det vil sige, at brugsretten er personlig.

 

Ved grafisk design udleveres udlukkende en PDF fil til brug online eller til print med mindre andet er aftalt. De åbne file, som kan modificeres, (rå data filer) udleveres ikke og er således ikke inklusiv i det tilbud, du modtager for opgaven. Dermed er det June Andersen der har ophavsretten til materialet, som laves til kunden. Kunden har brugsretten.

 

Ændring af betingelser:

June Andersen har til enhver tid ret til at ændre betingelser for fremtidige aftaler.

 

DISCLAIMER
June Andersen kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold.

 

PRISER
Alle priser angives i Euro med mindre andet er angivet.

 

BETALING

Du betaler via bankoverførsel og i €. Opgaven påbegyndes først, når din betaling er modtaget med mindre andet er aftalt.

 

Klippekort skal bruges inden 6 måneder og kan ikke refunderes. Efter 6 måneder udløber klippekortet og evt. klip i overskud kan ikke længere bruges.

 

Manglende betalinger

Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen. Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.

Ved manglende betaling, vil der tidligst 30 dage efter forfaldsdatoen blive tilsendt op til 3 rykkerskrivelser, hver gang tilskrevet et rykkergebyr på 100 kr.

 

Rykkerskrivelserne udsendes hhv. tidligst 30, 40 og 50 dage efter forfaldsdatoen. Yderligere tilskrives der morarenter fra og med 30 dage efter forfaldsdatoen svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente. Såfremt det skyldige beløb ikke betales senest 10 dage fra datoen for 3. rykkerskrivelse, vil fordringen uden yderligere varsel blive overdraget til inkasso.

 

Der vil blive pålagt inkassogebyr på 100 kr. og derudover inddrivelsesomkostninger ved inkassoskridt hos en intern inkassoafdeling, eksternt inkassobureau eller advokat.

 

Afvikling, ændring og aflysning af 1:1 sessioner

June Andersen har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for aftalte 1:1 sessioner. Der fastlægges et nyt tidspunkt efter aftale mellem parterne.

 

Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

 

Ved 1:1 sessioner er du selv ansvarlig for at møde op, ringe eller logge på, på de aftalte/meddelte tider, ligesom du selv er ansvarlig for, at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

 

Når tidspunktet er aftalt, er tidspunktet for 1:1 sessionen bindende. Skulle det ske, at du ikke fremmøder online inden for 15 min. efter sessionstidens start, aflyses sessionen. Det er ikke muligt at få penge retur eller bytte til en ny tid i dette tilfælde.

 

Mentorforløb i online markedsføring

Digitale produkter er dine til evigt eje, med mindre andet fremgår. Dog er June Andersen ikke forpligtet til at hoste materialet til evig tid. Det vil sige, at du selv er ansvarlig for sikker opbevaring af materialet, herunder backup.

 

Digitale produkter (eller link til download heraf) bliver leveret via e-mail.

 

Ansvarsbegrænsning:

Det vil altid være dit eget ansvar at tage handling på de ting der undervises i.

 

Ved deltagelse i 1:1 sessioner, er du 100 % ansvarlig for din egen udvikling, ligesom du selv er 100% ansvarlig for, hvordan du handler og forholder dig til de informationer, du modtager. June Andersen kan ikke gøres ansvarlig for, hvordan du vælger at forholde dig til de informationer, som du modtager, og hvordan du vælger at handle på dem. June Andersen giver ingen garantier for specifikke resultater.

 

Alle indirekte skader og/eller tab er June Andersen på ingen måde ansvarlig for. Denne ansvarsfraskrivelse gælder uanset hvilken art af erstatningsansvar der er tale om, og uanset om June Andersen har handlet simpelt uagtsomt.

 

Ansvarsfraskrivelsen gælder ikke i relation til direkte tab og skade som følge af de købte ydelser. Erstatningsansvaret begrænser sig til max 50 % af prisen – dette gælder udelukkende for tab og begrænset skade.

 

Ansvarsfraskrivelse ved køb af online produkter/ serviceydelser

Du er selv ansvarlig for din oplevelse af produktet, hvad angår problemer der relaterer til din netforbindelse, hvorvidt din browser er opdateret til aktuelle version, eller om du har de nødvendige programmer eller applicationer, der gør det muligt at afspille, downloade og læse pdf-filer. Bruger du en tablet eller smartphone, skal du også være opmærksom på de programmer og applikationer, der kræves for at downloade og afspille filer.

 

Ved e-bøger og PDF-filer, skal du have Adobe Acrobat Reader for at kunne åbne filen. Hvis du ikke allerede har Acrobat Reader, kan du hente den gratis her. (http://get.adobe.com/dk/reader/)

 

Privatlivspolitik
Du finder June Andersens privatlivspolitik her: Cookie – og privatlivspolitik

 

Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til June Andersen på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

 

Pr. 15.02.16 kan ODR-platformen benyttes, hvis du ønsker at klage.